martes, 11 de octubre de 2011

L’entrevista: Eulàlia Ferràndiz, professora de llengua catalana a població immigrant adulta

L’Eulàlia és tècnica lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística. És llicenciada en traducció i interpretació de francès i de rus, i estudia quart d’Àrab a l’Escola Oficial d’Idiomes de Terrassa.

P. D’on et ve l’interès per les llengües? 
R. Sempre m’han interessat molt les estructures lingüístiques diverses i diferents a la nostra. Per això vaig estudiar aquesta carrera.

P. Actualment fas cursos de català. On els fas, quins són els objectius i de quines comunitats lingüístiques són els teus alumnes? 
R.Faig cursos a diferents punts de la ciutat de Sabadell, però també i sobretot, a les AMPA de barris amb alts índex d’immigració, sobretot marroquina i africana. L’objectiu d’aquests cursos és que la comunitat educativa entengui la família, i a l’inrevés, ja que les mares sovint no surten de casa, no tenen formació i no hi ha cap codi lingüístic compartit. L’horari dels cursos acostuma a coincidir amb l’entrada al matí o a la tarda a l’escola.

PAmb quina llengua fas les classes?
R. Dono molta importància a la llengua materna dels alumnes. De fet, a les primeres sessions acostumo a preguntar quines llengües parlen, i quina és la seva llengua materna. Com que veig que els alumnes provenen de comunitats molt diverses i, per tant, les seves llengües maternes són molt diferents i sovint, com hem comentat, una part de l’alumnat no ha pogut formar-se, intento fer les classes, des del primer dia, en català però sovint haig de recórrer a les llengües maternes dels alumnes per a fer algun aclariment. Cal dir que el professor que ensenya aquests alumnes ha d’utilitzar molta teatralitat; parlar molt a poc a poc i exagerar la gesticulació.

P.Si, com dius, hi ha molts alumnes que no han anat a l’escola, quins llibres feu servir?
R.Com que es tracta de sessions de comprensió i expressió oral, no han de llegir ni escriure. Normalment utilitzo unes làmines molt visuals, que fomenten la participació oral dels alumnes.

P. De ben segur que, amb aquesta varietat, tens alguna anècdota que ens podries explicar
R. Sí. Sovint passa que, si comptem totes les llengües que coneixen i parlen els alumnes, i les seves llengües maternes, hi ha més llengües que alumnes a l'aula. Sobretot si una part dels alumnes provenen de l’Àfrica Subsahariana, ja que, com se sap, un africà normalment parla entre 6 i 8 llengües diferents.No hay comentarios:

Publicar un comentario