martes, 22 de noviembre de 2011

Un pas endavant: les biblioteques escolars


Avui us volem parlar de “puntedu”, un projecte educatiu, creat durant el curs 04-05, amb l’objectiu d’impulsar i consolidar el funcionament de la biblioteca escolar com una eina trascendental d’aprenentatge i coneixements. Vol, alhora, ser un recurs i servei adreçat al professorat i un espai obert a tota la comunitat educativa. A més, pretén:  

  • Promoure l'`habit lector i el gust per la lectura dels nens/es
  • Incentiver-ne l'ús per a tota la comunitat educativa
  • Relacionar la biblioteca escolar amb les biblioteques públiques i els plans d'entorn
  • Promoure la xarxa de biblioteques escolars
Aquest projecte va dirigit a tots aquells centres educatius que imparteixen ensenyements d'educació infantil, primària, secundària, educació especial i formació de persones adultes. Una vegada hagin estat seleccionats en les diferents convocatòries del Programa Biblioteca escolar “puntedu”, aquest dota d’equipament informàtic, de material didàctic i de 2.000 perquè els centres educatius proposin el seu propi projecte per a la biblioteca escolar i el posin en marxa. Totes aquelles escoles que són acceptades a participar a “puntedu” han de comprometre’s a donar continuïtat al projecte durant tres cursos escolars així com participar en les activitats de formació i coordinació que es proposin. Un cop finalitzats aquests tres cursos, els centres hauran de valorar la seva tasca i la incidència del programa amb diversos qüestionaris i memòries. Durant el curs 2004-2005, el projecte es va adreçar a 285 escoles. En aquests sis anys, la xifra ha augmentat fins sobrepassar els 900 centres escolars durant aquest curs 2011/2012.

La biblioteca escolar és una important eina educativa ja que té dos vessants: per una banda és un espai d’aprenentatge per a l’alumne alhora que té una funció cultural, ja que és un racó per a la màgia on predomina l’element lúdic. 

-  
-

No hay comentarios:

Publicar un comentario